Til medlemmene i Herøy Dykkerklubb

Jensholmen, 20.05.2020

Innkalling til årsmøte i Herøy Dykkerklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Herøy Dykkerklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 18.06.2020 klokka 19:00 på Klubbhuset, Jensholmen.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 04.06.2020 til post@heroydk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet og tilsendt pr epost.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Herøy Dykkerklubb