Stad: Bøholmen

Type dykk: Naturdykk, vegger

Dybde: 2-20 m

Vaskeligheitsgrad: CMAS* eller tilsvarande

Tilgjengeligheit: Dykkes fra land.

 

Info:

Øst for stanga på Bøholmen. Flatt område ca 20m skrånende sørover og østover. Lenger vest en vegg 15-30m endel krabber og fisk.