Stad: Herøyhunden

Type dykk: Naturdykk/veggdykk

Dybde: 18-40 m

Vaskeligheitsgrad: CMAS* eller tilsvarande

Tilgjengeligheit: Fra båt

GPS-posisjon:

 

Info

Herøyhunden ligg rett vest av Herøy.

Båt anbefales for dykk her.

Fint veggdykk med djupner fra 0 til 100 meter.

En bør vere obs så en ikkje kjem for djupt.