§1 Alle apparatdykker medlemmer i HDK kan få aktivert ett verdikort (f.eks bankkort med magnet stripe) for adgang til klubblokalet på Jensholmen.

§2 Adgang med kort forutsetter betalt kontingent.

§3 Gebyr for aktivering av kort er satt til Kr 100.-

§4 Ved manglende betaling av kontingent vil kort bli deaktivert og nytt gebyr vil bli avkrevd ved reaktivering.

§5 Det er ikkje lov å låne bort adgangskort til HDK sitt adgangssystem.

§6 Styremedlem med ansvaret for klubblokalet, har overordna ansvar for adgangssystemet.

Husansvarlig: Eivind Leine 938 06 551

IT ansvarlig: Øyvind Bostad 913 85 728