Stad: Moloen på Sande

Type dykk: Naturdykk/veggdykk

Dybde: 15-20 meter

Vaskeligheitsgrad: CMAS* eller tilsvarande

Tilgjengeligheit: Frå land

GPS-posisjon:

 

Info