Herøy Dykkerklubb
Årsmøte HDK 2011
4. Februar 2012

Oppmøte: Trond Håkonsholm, Vegard Hide, Øyvind Bostad, Eivind Leine, Vegard Håkonsholm, Anders Jøsok, Magne Nærø, Gunnar Vikene, Ivar Seljeseth, Gunnar Berge, Joe Voldsund, Tomas Paulsen og Jakob Madsen og Marius Remøy.

Sak 1.    Godkjenning av innkalling.
Denne vart akseptert av årsmøtet.

Sak 2. Valg av ordstyrer:
Årsmøtet valgte Trond Håkonsholm til ordstyrer.

Sak 3. Valg av 2 personer til underskriving av årsmøte protokoll.
Valgt av Årsmøtet: Jakob Madsen og Joe Voldsund

Valg av referent:
Årsmøtet valgte Marius Remøy som referent.

Sak 4. Gjennom gang av regnskapet for 2010.
Ingen kommentarer fra årsmøtet angående regnskapet. Godkjent.

Sak 5.    Revisjonsrapport

Revisor Ivar Seljeseth gjekk igjennom regnskapet.  Regnskapet godkjent.

Sak 6. Oppsummering aktiviteter 2011
Formannen oppsummerte 2011. Kasserer og materialforvalter hadde ikkje noko å tilføye.

Sak 7. Kontingent 2013
Gjeldende kontingent fra 01.01.2013
Hovedmedlem Apparatdykker: 1000.-
Student/militær/familie: 500.-
Fridykker kontingent 450.-

Sak 8. Saker innsendt til årsmøtet.

Styret bad om fullmakt til salg av “Ten Years”
o    Innvilget
Pris på båtturar.
o    Det nye styret vil behandle dette på første styremøtet.

Sak 9. Valg av nytt styre:

Posisjon    Navn
Formann    Vegard Hide
Nest formann    Gunnar Berge
Kasserer    Vegard Håkonsholm
Sekretær    Marius Remøy
Materialforvalter    Trond Håkonsholm
Styremedlem 1.    Eivind Leine
Styremedlem 2.    Ragnar Reite
Styremedlem 3.    Tomas Paulsen
Styremedlem 4.    Anders Jøsok
Styremedlem 5.    Gunnar Vikene
Varamedlem 1.    Øyvind Bostad
Varamedlem 2.    Joe Voldsund

Sak 10. Valg av valgnemnd.
Jakob Madsen og Marius Remøy valg til valgnemnda.

Sak 11. Avslutning
-    Underskriving av årsmøte referat.