Klubben har idag en 300bars kompressor og 4 x 50 liters 300 bar Flasketank.

Uttak for fylling av 200 og 300bars flasker.

Er du ikkje medlem i klubben og ønsker å fylle luft hos oss?
Kontakt Herøy Dykkerklubb på tlf: 95839667 - Vegard Hide

 

100 kr pr flaske

 
Regler for luftfylling

1.
Fylling av luft kan bare utføres av personer som har fått instruksjon om hvordan dette skal utføres av kompressor ansvarlig eller personer kompressor ansvarlig har godkjent.

2.
Fylling av luft er bare lovlig for senior medlemmer av Herøy dykkerklubb på deres personlige flasker, dei Herøy Dykkerklubb har avtale med.

3. 
Fylles flasker til personer som ikke er medlemmer i klubben, skal det kreves inn betaling på 100.- kr for hver flaske. Pony og vestflaske regnes ikke, stage flasker regnes som flaske. Sett med over 20 liter volum, ansees som to flasker. Betaling skal skje uoppfordret og forskuddsvis. Den som hjelper til med fylling er ansvarlig for betalingen.

4.
Personer som har medlemskap i klubben og fyller luft til andre aktiviteter, (eks paintball) kan ikke levere luft til ikkemedlemmer uten å kreve betaling som om de fyller egen flaske, jmf §3.

5.
Ved brudd på reglene, er medlemmer som aktivt deltar, ansvarlige overfor klubben økonomisk. Ved gjentatte brudd på reglementet kan medlemmer nektes rett til fylling og adgang til kompressor uten tilsyn fra andre.

6.

Prosedyre for flaske fylling er oppslått på klubben.